TEST RYZYKA RAKA JELITA GRUBEGO (APC: 8 mutacji)

Test  wysokiego  ryzyka  raka  jelita grubego
Badane Geny: APC  (8 zmian)
Cena: 315 PLN (W naszej placówce istnieje możliwość spłaty ratalnej całej lub części kwoty potrzebnej na badania.
dowiedz się więcej >)

Nosicielstwo mutacji genu APC  (8 zmian) związane jest z wysokim ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego. Oferowany test opiera się na analizie panelu powtarzalnych mutacji występujących w genie APC  stwierdzonych w polskiej populacji.
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
telefon: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 33 00
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych
SelectMDx, MammaPrint, BluePrint:

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00