Test podstawowy ZWIĘKSZONEGO RYZYKA RAKÓW

Test podstawowy  zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej
Badane geny: BRCA1 (3 zmiany), CHEK2 (4 zmiany), NBS1 (1 zmiana)
Cena: 495 PLN (W naszej placówce istnieje możliwość spłaty ratalnej całej lub części kwoty potrzebnej na badania.
dowiedz się więcej >)

Test dla populacji polskiej wykrywający 8 mutacji trzech genach: BRCA1 (3 zmiany), CHEK2 (4 zmiany) i NBS1 (1 zmiana).
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
telefon: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 33 00
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych
SelectMDx, MammaPrint, BluePrint:

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00