Nowotwór przewodu pokarmowego

PROCEDURY / ECZ innowacje (przykładowe):

rak jelita grubego

 • usunięcie części lub całości jelita grubego metodą laparoskopową (także z wyłonieniem stomii)
 • brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy (laparoskopowo)
 • chemioterapia
 • radioterapia
 • rehabilitacja w chorobie nowotworowej
 • psychoonkolog ( wsparcie pacjenta i rodziny)
 • dietetyk ( żywienie w chorobie nowotworowej)


rak żołądka

 • gastrektomia metoda laparoskopową
 • chemioterapia
 • radioterapia
 • immunoterapia
 • terapia celowana
 • rehabilitacja w chorobie nowotworowej
 • psychoonkolog ( wsparcie pacjenta i rodziny)
 • dietetyk ( żywienie w chorobie nowotworowej)

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00