Urologia

PROCEDURY / ECZ innowacje (przykładowe):

 • nietrzymanie moczu u mężczyzn - implantacja/explantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800
 • nietrzymanie moczu u kobiet - taśma TVT, TOT, IVS
 • NSS metodą laparoskopową
 • resekcja torbieli nerki metodą endoskopową
 • cystolitotomia
 • pielolototomia metodą laparoskopową
 • pielonefrolitotomia
 • uretrolitotomia metodą laparoskopową
 • PCNL- przezskórne kruszenie manieni w nerce
 • URLS - kruszenie/usunięcie kamieni w moczowodzie z cewnikiem DJ
 • orchidektomia obustronna z jednoczesną implantacją protez jądra

 

Hospitalizacja pacjentów prowadzona jest w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock.

Oddział Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock (OU ECZ) wraz z Kliniką Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (KU CMKP) jest jedną jednostką organizacyjną.

Klinika Urologii CMKP istnieje w ramach Oddziału Urologii ECZ od 1. lutego 2011 r. (siedzibą Kliniki był wcześniej Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego). Posadowienie Kliniki w nowo utworzonym Oddziale Urologii ECZ nie naruszyło ciągłości jej działania, obejmującego zarówno urologiczne świadczenia zdrowotne wykonywane głównie w ramach kontraktu zawartego między ECZ i Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (leczenie szpitalne prowadzone w Oddziale Urologii ECZ jest refundowane przez NFZ), jak i działalność dydaktyczną ujętą w programie edukacyjnym CMKP, a także badania naukowe.

Głównym kierunkiem działalności Oddziału Urologii ECZ / Kliniki Urologicznej CMKP jest urologia onkologiczna obejmująca rozpoznanie i leczenie nowotworów narządów układu moczowego (nerka, górne drogi moczowe, pęcherz moczowy i cewka moczowa) i nowotworów męskich narządów płciowych, głównie gruczołu krokowego (stercz prostata), a także obserwacja po leczeniu chorych dotkniętych tymi nowotworami.

Leczenie chorych na nowotwory prowadzone w OU ECZ / KU CMKP oparte jest głównie na postępowaniu chirurgicznym: klasycznych operacjach otwartych, operacjach laparoskopowych oraz na zabiegach endourologicznych, wykonywanych w obrębie układu moczowego pod kontrolą endoskopową, przy czym laparoskopia urologiczna jest techniką wiodącą wśród dobrych urologów-onkologów.

Oddział Urologii ECZ i Klinika Urologiczna CMKP, oprócz operacji dotyczących nowotworów, oferują operacje endoskopowe (w tym laparoskopowe) i otwarte w pełnym zakresie obejmującym wszelkie choroby i wady wchodzące w obręb urologii.

Klinika Urologii CMKP dysponuje akredytacją Ministra Zdrowia (co oznacza, że rezydenci mogą odbywać studia specjalizacyjne w klinice urologicznej) oraz prestiżową akredytacją European Board of Urology (EBU)  przyznanie Klinice tej akredytacji świadczy, że EBU, będący ciałem regulatorowym urologii europejskiej, akceptuje program nauczania urologii realizowany w Klinice dla adeptów/rezydentów.

Działalność diagnostyczno-lecznicza OU ECZ / KU CMKP prowadzona jest w ścisłej współpracy z innymi jednostkami Szpitala ECZ, głównie ze specjalistami pracującymi w znakomicie wyposażonym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, zespołem anestezjologów pracujących w nowocześnie urządzonym, wielofunkcyjnym Bloku Operacyjnym oraz w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, a także z zespołem specjalistów-onkologów pracujących w Oddziale Onkologii mieszczącym się w Szpitalu. Dzięki temu, chorzy leczeni w OU ECZ / KU CMKP mają pełny dostęp do dobrych urologów i metod diagnostycznych (np. do wielorzędowej tomografii komputerowej  TK i do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego  NMR) niezbędnych do rozpoznawania nowotworów, a także do chemioterapii prowadzonej zgodnie z  zasadami obowiązującymi w onkologii. Ścisły związek OU ECZ / KU CMKP z wymienionymi jednostkami Szpitala ECZ stwarza możliwość zapewnienia chorym kompleksowego leczenia onkologicznego w jednym miejscu.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00