Kardiologia

PROCEDURY / ECZ innowacje (przykładowe):

  • balonowa angioplastyka płucna (BPA)
  • przezskórna angioplatyka (PTA) tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych, kończyn górnych
  • cewnikowanie prawego serca
  • diagnostyka i leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego
  • diagnostyka i leczenia choroby wieńcowej
  • kwalifikacje i inwazyjne leczenie arytmii serca

 

Hospitalizacja pacjentów prowadzona jest w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock.

Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP działa na bazie Oddziału Kardioangiologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock. Jest pełnoprofilowym oddziałem kardiologicznym, który specjalizuje się głównie w diagnostyce i leczeniu zatorowości płucnej, zakrzepicy żylnej, arytmii serca oraz różnych form nadciśnienia płucnego. Dysponuje 4 łóżkowym Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz 18 łóżkami zachowawczymi z możliwością monitorowania telemetrycznego.

W Klinice działają następujące Pracownie:

  • Pracownia Echokardiografii badania standardowe, badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE), przezprzełykowe (TEE) oraz USG proksymalnego segmentu żył głębokich kończyn dolnych
  • Pracownia Holtera i Testów wysiłkowych  dla pacjentów z grupy leczenia arytmii serca - holter EKG, holter ciśnienia tętniczego (ABPM), elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, spiroergometria
  • Pracownia Hemodynamiki/Radiologii Interwencyjnej
  • Elektrofizjologii

Zespół Kliniki zapewnia referencyjny i ekspercki poziom opieki nad pacjentami z zatorowością płucną. Dostęp do nowoczesnego wielorzędowego tomografu komputerowego gwarantuje jakość diagnostyki obrazowej krążenia płucnego. Ocena ryzyka prowadzona za pomocą echokardiografii, tomografii komputerowej i biomarkerów pozwala na zastosowanie leczenia ZP odpowiedniego do ciężkości choroby. Zespół Kliniki posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego i podejmowaniu decyzji o zakończeniu lub kontynuacji wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. W tak zwanej przewlekłej zatorowości płucnej (zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym) Klinika specjalizuje się w kwalifikowaniu i przygotowywaniu pacjentów do zabiegu endarterektomii płucnej wykonywanego w Oddziale Kardiochirurgii Szpitala Medicover w Warszawie. Po operacji pacjenci nadal pozostają pod opieką tutejszego oddziału.

Zespół Kliniki ma doświadczenie w leczeniu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego za pomocą zabiegów przezskórnej angioplastyki płucnej. Pionierskie zabiegi tego typu zostały wykonane po raz pierwszy w Polsce w 2013 roku, a w roku 2014 zespół prof. Adama Torbickiego został wyróżniony nagrodą "Złotego skalpela?"przyznawaną przez Puls Medycyny za najważniejsze innowacje w polskiej opiece zdrowotnej.

Klinika jest największym w Polsce ośrodkiem, który prowadzi leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego realizując Program Terapeutyczny Narodowego Funduszu Zdrowia. Program zapewnia polskim pacjentom dostęp do  leków stosowanych w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego i w istotny sposób poprawia ich komfort życia oraz rokowanie.

Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo - Zatorowych stara się kontynuować tradycje dawnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w zakresie opieki nad chorymi z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i nadciśnieniem płucnym. Dodatkowo w Klinice wykonywane są zabiegi z zakresu angiologii i radiologii interwencyjnej - angioplastyki i implantacji stentów do tętnic obwodowych u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą oraz implantacji filtrów stałych lub czasowych do żyły głównej dolnej.

Klinika wykonuje również pionierskie zabiegi angioplastyki tętnic płucnych u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (tzw. przewlekłą zatorowością płucną), którzy nie mogą być poddani leczeniu kardiochirurgicznemu. Wstępne wyniki są bardzo zachęcające.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00