Chirurgia ogólna i bariatria

PROCEDURY / ECZ innowacje (przykładowe):

 • ominięcie żołądkowe zabieg Gastric by-pass
 • rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy)
 • plastyka powłok brzusznych
 • zabieg operacji przepukliny brzusznej, pępkowej, pachwinowej metodą laparoskopową z wszczepem
 • wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową
 • operacje jelita grubego w chorobach zapalnych i chorobie uchyłkowej klasycznie i laparoskopowo
 • usunięcie tarczycy

 

Hospitalizacja pacjentów prowadzona jest w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock.

Zespół Oddziału Chirurgii Onkologicznej składa się ze specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej, chirurgii ogólnej. W Oddziale leczenie podejmowane jest zgodnie z zaawansowaniem choroby i współczesną wiedzą. Leczenie chirurgiczne obejmuje szerokie spektrum zabiegów nowotworów dotyczących głównie narządów:

 • piersi
 • żołądka
 • jelita grubego
 • tarczycy
 • i in.

Przeprowadzamy zabiegi: oszczędzające pierś, klasyczną zmodyfikowaną mastektomię, mastektomię z zaoszczędzeniem skóry, wykonujemy biopsję węzła wartowniczego. Oddział specjalizuje się w chirurgii nowotworów układu pokarmowego. Zespół Oddziału ma doświadczenie w wykonywaniu zabiegów metodą endoskopową i laparoskopową.

Oddział zajmuje się chirurgią małoinwazyjną-laparoskopową przewodu pokarmowego, a w szczególności raka jelita grubego. Wykorzystujemy w zabiegach sprzęt laparoskopowy i staplery (szwy mechaniczne). Dysponujemy technikami diagnostycznymi w rozpoznawaniu nowotworów przewodu pokarmowego i sutka. Posiadamy sprzęt również do wykonywania biopsji grubo i cienkoigłowej w diagnostyce nowotworów, w tym do biopsji stereotaktycznej (tzw. ABBI) w raku piersi. Chorzy operowani w Oddziale mają także możliwość prowadzenia dalszego leczenia uzupełniającego  chemioterapii w Oddziale Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, a także pozostają pod bezpośrednią opieką kardiologów, w przypadkach obciążeń kardiologicznych wynikających z  zastosowanych terapii onkologicznych, jak również występowania chorób pierwotnych.

W Oddziale pracuje  zespół lekarski posiadający doświadczenie w chirurgii onkologicznej. Zapewniamy leczenie chirurgiczne zgodne ze standardami stosowanymi w chirurgii onkologicznej i laparoskopowej, a także bardzo komfortowe warunki pobytu w Szpitalu.

 


 

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00