Nowotwór prostaty

PROCEDURY / ECZ innowacje (przykładowe):

 • HIFU
 • prostatektomia radykalna metodą laparoskopową ( przezotrzewnowo/pozaotrzewnowo )
 • elektroresekcja gruczolaka stercza- TURP ( także z jednoczesną Cystostomią)
 • adenomektomia met. laparoskopową
 • implantacja/explantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800
 • hormonoterapia
 • chemioterapia
 • radioterapia
 • rehabilitacja w chorobie nowotworowej
 • psychoonkolog ( wsparcie pacjenta i rodziny)
 • dietetyk ( żywienie w chorobie nowotworowej)

 

CO TO JEST RAK PROSTATY ?
Rak prostaty rozwija się jako efekt utraty kontroli nad podziałami zdrowych i prawidłowych dotąd komórek organizmu.  Ma to związek z mutacjami, które zachodzą w genach odpowiadających za regulację cyklu komórkowego (protoonkogeny, antyonkogeny). Komórki nie są w stanie prawidłowo reagować na sygnały wysyłane z organizmu, przez co namnażają się w sposób niepohamowany.

Rak gruczołu krokowego (rak prostaty) rozwija się w obrębie tkanki gruczołowej stercza, zwykle u mężczyzn powyżej 50 roku życia, ze szczytem zachorowań między  65. a 79. rokiem życia. Jest to drugi co do częstości występowania nowotwór w populacji polskich mężczyzn (liczba zachorowań w Polsce wynosi 55 na 100 000). Rak prostaty stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów z powodów onkologicznych wśród europejskich (w tym polskich) mężczyzn. Według badaczy, częstość rozpoznawania tego nowotworu zwiększyła się w ciągu ostatnich 15 lat prawie trzykrotnie. Roczne tempo wzrostu zapadalności w naszym kraju wynosi 2,5%.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00