HIFU - rak prostaty

Metoda HIFU jest to mało inwazyjna, precyzyjna metoda usunięcia raka prostaty, która umożliwia pacjentowi uniknięcie operacji chirurgicznej, co skutkuje krótką hospitalizacją i mniejszym ryzykiem powikłań (zaburzenia wzwodu, nietrzymanie moczu). Metoda ta nie wyklucza zastosowania kolejnych metod leczenia.

Istotą tej metody jest skupianie fali ultradźwiękowej o wysokiej energii na precyzyjnie określonym obszarze guza. Działanie to powoduje efekt cieplny w tkance, a w konsekwencji jej zniszczenie. Dodatkowo w komórce rakowej zaczynają powstawać pęcherzyki gazu, które rozbijają jej strukturę.

Zabieg metodą HIFU trwa zwykle od 90 minut do 2,5 godziny (zależnie od wielkości zmiany nowotworowej) przy znieczuleniu ogólnym pacjenta. Leczenie obywa się wyłącznie drogami naturalnymi ciała (bez naruszenia tkanki) za pomocą sondy umieszczonej w odbytnicy. Dzięki temu metoda HIFU umożliwia pacjentowi uniknięcie operacji chirurgicznej, a ponieważ jest mało inwazyjna w konsekwencji skraca hospitalizację, co powoduje mniejsze ryzyko powikłań.

Warto pamiętać, że zabieg metodą HIFU można wykonać również w przypadku nawrotu raka prostaty u pacjentów, którzy wcześniej byli leczeni tradycyjnymi metodami, takimi jak radioterapia, czy prostatektomia.

 

W naszej placówce istnieje możliwość spłaty ratalnej całej lub części kwoty potrzebnej na leczenie. dowiedz się więcej >


WSKAZANIA:

 • Stopień zaawansowania raka: ograniczony do gruczołu, T1- T2 N0 M0.
 • Współczynnik Gleasona  7.
 • PSA < 15 ng/ml (pierwotny pomiar PSA).
 • Objętość prostaty ? 40 ml.
 • Błona śluzowa odbytnicy bez zmian chorobowych, o normalnej anatomii.
 • Brak symptomów oznaczających choroby układu moczowego.
 • Pacjenci nie kwalifikujący się do prostatektomi radykalnej.
 • Pacjenci nie zgadzający się na radykalny zabieg chirurgiczną.
 • Pacjenci po nieskutecznej brachyterapii.
 • Pacjenci z miejscową wznową po radioterapii.
 • Pacjenci z miejscową wznową po prostatektomii radykalnej

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO ZABIEGU - metodą HIFU:
według prof. Hashim U. Ahmed, Clinic of Urology, Imperail College London

Kryteria ścisłe:

 • PSA  10 ng/ml
 • Złośliwość raka w wyniku biopsji prostaty  Gl.s.  7 (3+4)
 • Średnica guza < 2,5 cm w badaniu rezonansu magnetycznego (mpMRI)
 • Guz obecny w jednym płacie prostaty

Kryteria rozszerzone:

 • PSA 15 ng/ml
 • Złośliwość raka w wyniku biopsji prostaty  Gl.s. 7
 • W badaniu rezonansu magnetycznego  guz nie przekracza torebki prostaty

Kryteria dodatkowe (wznowa raka po radioterapii):

 • Zmiana widoczna w badaniu rezonansu magnetycznego(mpMRI)
 • Potwierdzona w biopsji celowanej
 • PSA < 4 ng/ml)

OSTATECZNĄ PODSTAWĄ KWALIFIKACJI PACJENTA DO ZABIEGU HIFU JEST WIZYTA U LEKARZA SPECJALISTY W EUROPEJSKIM CENTRUM ZDROWIA OTWOCK.


 

Czytaj więcej na temat metody HIFU >

 

 

Więcej informacji oraz rejestracja:

TEL: 22 7103300


 

TVP ,,Po prostu zdrowie":  HIFU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stat4u

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00