Chemioterapia

Oddział Onkologii Klinicznej

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock prowadzi radykalne leczenie onkologiczne, w tym chemioterapię poprzez kwalifikację i leczenie onkologiczne w trybach: hospitalizacji  i ambulatoryjnym. Opiekę zapewnia zespół specjalistów onkologów z wieloletnim doświadczeniem wywodzących się z uznanych akademickich, naukowych i specjalistycznych ośrodków onkologicznych. Lekarze onkolodzy w ECZ Otwock dążąc do ustalania kompleksowego planu leczenia kierują się indywidualnym podejściem do pacjenta. Decyzje terapeutyczne dotyczące chorych pozostających pod opieką Oddziału zapadają w oparciu o stale aktualizowane zalecenia. Regularnie odbywają się wielospecjalistyczne konsultacje histo-kliniczne, posiedzenia radiologiczne oraz posiedzenia poświęcone omówieniu problemów związanych z leczeniem poszczególnych chorych. Przyjęty system działania umożliwia podejmowanie decyzji o skojarzonym leczeniu z zastosowaniem różnych metod. Decyzje o leczeniu systemowym podejmowane są w oparciu o biologiczne cechy guza. Nowe leki i nowe sposoby prowadzenia terapii wprowadzane są niezwłocznie po ich merytorycznym zweryfikowaniu. W kooperacji z Ośrodkami radioterapii prowadzone jest leczenie promieniami zarówno jako integralna część leczenia radykalnego, jak i jako leczenie paliatywne.
 

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00