Chemoembolizacja

Chemoembolizacja przeztętnicza (TACE)

jest to nowoczesna metoda z zakresu radiologii interwencyjnej stosowana w terapii raka wątroby, która pozwala wydłużyć i poprawić komfort życia pacjentom z nieoperacyjnymi guzami wątroby (duże guzy) lub  guzami mnogimi niekwalifikującymi się do leczenia chirurgicznego przy jednoczesnym braku rozsiewu nowotworowego do innych odległych narządów.

Chemoembolizacja wykorzystuje fakt, że większość krwi zaopatrującej guz nowotworowy pochodzi z tętnicy wątrobowej, a nie z żyły wrotnej. Polega na dostarczeniu cytostatyku (zazwyczaj doksorubicynę lub wielolekową mieszaninę cytostatyków) w formie materiału embolizacyjnego bezpośrednio do zidentyfikowanej  przy użyciu promieniowania rentgenowskiegi i środka kontrastującego gałęzi tętniczej zaopatrującej guz nowotworowy (z lipidolem lub bez), a następnie zamknięciu jego naczyń powodując częściowe zniszczenie i spowolnienie wzrostu guza. Podanie lipidolu pozwala na zatrzymanie chemoterapeutyku w guzie nowotworowym. Zaletą metody jest koncentracja stężenia leku jedynie w obrębie guza przy niewielkim stężeniu w tkankach zdrowych. Przeztętnicza chemoembolizacja bywa również stosowana w przypadku guzów operacyjnych jako postępowanie wstępne oraz u chorych oczekujących na przeszczep wątroby.

Zabieg trwa 1,5-2,5 godz. i może być powtarzany w odstępie 2-3 tyg.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00