Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin

Test Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin / analiza 6 genów 

+ konsultacja specjalistyczna / do wyboru: konsultacja kierująca na test | konsultacja - omówienie wyników testu.      

2100,00 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin jest związany z napadowym przyspieszeniem pracy serca, wywoływanym przez nadmierną stymulację serca przez katecholaminy, uwalnianie z powodu nadmiernego stresu czy aktywności fizycznej. Choroba zazwyczaj ujawnia się w dzieciństwie; nieleczona, może doprowadzić do zatrzymania pracy serca.


 

GENY I ZESPOŁY GENETYCZNE

gen          |                                         choroba-objawy                                 | sposób dziedziczenia  | warianty chorobotwórcze

ANK2

Zaburzenia rytmu serca, Zespół długiego QT

AD

16

CALM1

Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin, Zespół długiego QT

AD

5

CASQ2

Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin

AR

16

KCNJ2

Zespół krótkiego QT, Zespół Andersena syndrome, Zespół długiego QT, Migotanie przedsionków

AD

64

RYR2

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin

AD

123

TRDN

Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin

AR

3

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00