Zespół Marfana i choroby podobne

Test Zespół Marfana i choroby podobne / analiza 11 genów  

+ konsultacja specjalistyczna / do wyboru: konsultacja kierująca na test | konsultacja - omówienie wyników testu.                             

3000 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >


 

GENY I ZESPOŁY GENETYCZNE

gen          |                                         choroba-objawy                                          | sposób dziedziczenia  | warianty chorobotwórcze

ACTA2

Tętniaki aorty, Choroba Moyamoya disease, Wielonarządowa niewydolność mięśni gładkich

AD

22

COL3A1

Zespół Ehlersa-Danlosa

AD

451

COL5A1

Zespół Ehlersa-Danlosa

AD

41

COL5A2

Zespół Ehlersa-Danlosa

AD

14

FBN1

MASS syndrome, Shprintzen-Goldberg syndrome, Marfan syndrome

AD

463

FBN2

Congenital contractural arachnodactyly (Beals syndrome)

AD

32

MYH11

Tętniaki aorty

AD

13

SLC2A10

Zespół krętości tętnic

AR

24

SMAD3

Zespół Loeysa-Dietza

AD

37

TGFBR1

Zespół Loyesa-Dietza, Rak jelita grubego

AD

30

TGFBR2

Zespół Loyesa-Dietza, Rak jelita grubego

AD

51

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00