Profilowanie somatyczne BRCA1, BRCA2

Test Profilowanie somatyczne BRCA1, BRCA2 / analiza 2 genów

+ konsultacja specjalistyczna   | do wyboru: konsultacja kierująca na test   /   konsultacja - omówienie wyników testu |   

cena: 4100 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

 


 

Nowotwór złośliwy rozwija się w momencie, gdy w DNA komórek nagromadzone zostaną liczne mutacje. Od rodzaju tych mutacji zależy dobór właściwego schematu leczenia, w tym terapii celowanej. Proponowany przez nas test, oparty o sekwencjonowanie genomowe, polega na analizie całej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2, bez różnicowania czy zaobserwowane u pacjenta warianty są zmianami terminalnymi (wrodzonymi) czy somatycznymi (charakterystycznymi dla nowotworu). Badanie może być szczególnie istotne dla pacjentek z rakiem jajnika, kwalifikowanych do terapii olaparibem. Należy pamiętać, że decyzja o możliwości zastosowania danej terapii zależy od uwarunkowań klinicznych i decyzji lekarza prowadzącego. Do wykonania badania potrzebujemy wycinek tkanki nowotworowej (bloczek parafinowy) i wykonane z niego preparaty histopatologiczne (szkiełka).

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00