Pakiet: MammaPrint + BluePrint

Testy Mammaprint i Blueprint można wykonać równocześnie.

MammaPrint jest badaniem genetycznym z certifikatem zgodności CE IVD oraz jako jedyne otrzymało certyfikacje amerykańskiego Food and Drug Administration (FDA). MammaPrint, określa niskie lub wysokie prawdopodobieństwo przerzutów a ta informacja jest kluczowa dla leczenia Pacjenta, pozwala określić lekarzowi czy zastosować mniej lub bardziej agresywne leczenie.

Test Blueprint służy do precyzyjnego określenia podtypu molekularnego raka piersi. Standardowe metody FISH/IHC są w stanie określić obecność markerów tylko na powierzchni komórek natomiast test Blueprint dzięki analizie 80 genów jest w stanie zajrzeć "w głąb" komórek i precyzyjniej ustalić podtyp nowotworu. Wynik badania nie tylko podaje podtyp nowotworu jak luminal, HER2 czy podstawny, ale też podaje różnice w prognozie długoterminowej i odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe. Pozwala to na wybranie najlepszej terapii. Według badań test Blueprint podaje dokładniejszą diagnozę w aż 25% przypadków. Co w praktyce oznacza, że co 4 Pacjentka ma o wiele większą szansę na wyzdrowienie i dłuższe życie bez nawrotu choroby.

TESTY GENETYCZNE MammaPrint i BluePrint w kierunku nowotworu piersi:

  • badają profil genetyczny guza w oparciu o ocenę 150 genów (MammaPrint 70 genów, BluePrint 80 genów)
  • pomagają poznać indywidualny typ raka piersi (wskazują podtyp molekularny guza określając co napędza wzrost guza)
  • definiują stopień agresywności nowotworu
  • umożliwiają zaplanowanie spersonalizowanej terapii onkologicznej
  • określają ryzyko nawrotu choroby w przeciągu najbliższych 10 lat
  • określają ryzyko wystąpienia przerzutów
  • mogą być wykonywane pacjentkom po operacji raka piersi z dodatnimi receptorami estrogenowymi i progesteronowymi HER2+ oraz ujemnym receptorem HER2-
  • posiadają certyfikat zgodności CE IVD, FDA
     

Cena: 14.000 zł

W naszej placówce istnieje możliwość spłaty ratalnej całej lub części kwoty potrzebnej na badania. dowiedz się więcej >)

 


 

DYSTRYBUTOR TESTU / rynek polski:  695 396 014       

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00