Nowotwory układu pokarmowego

Test Nowotwory układu pokarmowego / analiza 38 genów

+ konsultacja specjalistyczna   | do wyboru: konsultacja kierująca na test   /   konsultacja - omówienie wyników testu |   

cena: 3600 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

 


 

Nowotwory układu pokarmowego dotyczą żołądka, jelit oraz innych narządów pełniących funkcje trawienne. Dziedziczny rozlany rak żołądka jest powodowany mutacjami w genie CDH1 i zazwyczaj dotyka osoby około 38 r.ż., przy czym skumulowane ryzyko rozwinięcia raka do 80 r.ż. wynosi 80%. U kobiet występuje także podwyższone ryzyko raka piersi. Guzy stromalne przewodu pokarmowego są często związane z mutacjami w genie KIT i zazwyczaj występują jako objaw izolowany, aczkolwiek mogą pojawiać się także w przebiegu neurofibromatozy typu I. Zespół Carneya-Stratakisa jest związany z występowaniem przyzwojaków i guzów stromalnych żołądka, co jest efektem nieprawidłowego działania genów SDHB, SDHC, SDHD. Rak przełyku i rogowiec dłoni i stóp są związane z mutacjami w genie RHBDF2. Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów, a jego formy dziedziczne można podzielić na dwa główne typy: związane i niezwiązane z polipowatością, czyli występowaniem w ścianie jelita drobnych narośli, które z czasem mogą przekształcić się w gruczolakoraki. Dziedziczny rak jelita grubego jest najczęściej związany z zespołem Lyncha, w którym występują uszkodzenia genów związanych z naprawą uszkodzeń DNA (MLH1, MSH2, PMS2, MSH6). Pacjenci z zespołem Lyncha mają 78% ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, u kobiet występuje ponadto 40-60% ryzyko zachorowania na raka endometrium. Rodzinna polipowatość gruczolakowata jest związana z występowaniem w jelicie grubym setek gruczolaków - polipów. Nieleczona choroba, niemal u 100% pacjentów w wieku 35-40 lat prowadzi do powstania raka. Problem dotyczy 1 na 10 000 osób i jest czasem związany z występowaniem innych nowotworów, w tym raka brodawkowatego tarczycy i hepatoblastoma. Inne, rzadsze zespoły dziedziczne obejmują zespół Peutza-Jeghersa, młodzieńczą polipowatość i zespół Cowdena. Te zespoły dotykają 1 na 100-200 000 osób. Zespół Peutza- Jeghersa związany jest z występowaniem licznych hamartomatycznych polipów w jelicie grubym oraz ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego, jelita cienkiego, żołądka i trzustki. Pacjenci z zespołem Cowdena mają hamartomatyczne guzy skóry, jelit i tarczycy oraz zwiększone ryzyko zachorowania na raka tarczycy i piersi.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00