Test BIAŁACZKI

Test Test BIAŁACZKI / analiza 24 genów

+ konsultacja specjalistyczna   | do wyboru: konsultacja kierująca na test   /   konsultacja - omówienie wyników testu |   

cena: 3000 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

 


 

Białaczki to nowotwory złośliwe związane z nieprawidłowym rozrostem komórek układu krwiotwórczego. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), ostra białaczka mieloblastyczna (AML)

i zespoły mielodysplastyczne (MDS) mogą być powodowane odziedziczonymi mutacjami w różnych genach. AML jest najczęściej powodowana zmianami w genach RUNX1, CEBPA i GATA2 . Białaczki mogą także występować jako składowe licznych zespołów uwarunkowanych genetycznie. Zespoły mielodysplastyczne i ostra białaczka mielodysplastyczna są często związane z układowymi zaburzeniami szpiku kostnego (neutropenia, anemia Fanconiego, dyskeratoza wrodzona). Do innych zespołów genetycznych, w których obserwuje się zwiększone ryzyko zachorowania na białaczkę należy zespół Li-Fraumeni, ataksja-teleangiektazja, zespół Blooma, neurofibromatoza typu I oraz zespół Noonan. Istnieją też doniesienia wskazujące na udział w patogenezie białaczek genów naprawy DNA, których uszkodzenia obserwuje się m.in. w zespole Lyncha.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00