mgr Milena Dzienisiewicz

psychoonkolog

W mojej pracy specjalizuję się w pomocy dorosłym osobom chorym onkologicznie, a także ich bliskim.

Drogę do zawodu psychologa rozpoczęłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii w 2008 roku.  Następnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Bardzo istotne jest dla mnie stałe podnoszenie kwalifikacji i w związku z tym często uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Psychoonkologią zajęłam się przede wszystkim dlatego, że doskonale rozumiem jak trudna potrafi być walka z nowotworem. Wiem też, jak istotne jest wsparcie w trakcie leczenia.

Jako psychoonkolog pomagam pacjentom w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, na każdym jej etapie. Celem mojej pracy jest także nauczenie pacjentów sposobów na radzenie sobie z emocjami oraz poprawa jakości ich życia. Na moje wsparcie mogą liczyć także osoby towarzyszące choremu w procesie leczenia. Wszystkim pacjentom zapewniam moje pełne zaangażowanie – dobrze wiem, że każdy może odnaleźć w sobie siłę, aby przezwyciężać trudności w walce z nowotworem.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00