"Chcę wiedzieć wszystko"

Test "Chcę wiedzieć wszystko" / analiza 66 genów

+ konsultacja specjalistyczna   | do wyboru: konsultacja kierująca na test   /   konsultacja - omówienie wyników testu |   

cena: 3600 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

 


 

Co czwarty pacjent z rakiem choruje, ponieważ odziedziczył chorobotwórczą mutację. Znając swoje obciążenie genetyczne, można podjąć działania zabezpieczające przed rakiem, prowadzące do wczesnego rozpoznania choroby oraz umożliwiające jej właściwe leczenie. Nasze badania, oparte o sekwencjonowanie genomowe, umożliwia kompleksową ocenę ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne. W panelu "Chcę wiedzieć wszystko" analizujemy sekwencje 70 genów związanych z nowotworami dziedzicznymi. Wybór genów jest oparty o najnowsze doniesienia literaturowe i rekomendacje światowych towarzystw onkologicznych i genetycznych. Interdyscyplinarny zespół biologów, bioinformatyków i lekarzy opracowuje wynik, w którym każdemu pacjentowi określamy jego ryzyko zachorowania na nowotwór. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych badań, analizujemy pełną sekwencję genów, a nie tylko pojedyncze fragmenty.

 

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00