Profilowanie nowotworu

Najdokładniejsza dogłębna analiza guza i krwi dla pacjentów chorujących na nowotwory. Test analizuje 766 genów zarówno w zdrowych jak i chorych komórkach wykorzystując najnowocześniejszą metodę sekwencjonowania nowej generacji. Wynik testu jest analizowany przez zespół lekarzy i naukowców w laboratorium w Niemczech. W kilkustronicowym opisie wyników znajduje się spis najskuteczniejszych terapii, szczegółowy opis wykrytych mutacji oraz lista badań klinicznych, odpowiednich dla chorego. Do badania potrzebny jest fragment guza oraz krew.

 

Badanie Cancer Precision - (766 genes, nr kat.TUM01) wykrywa mutacje somatyczne (ponieważ analizujemy tkankę guza oraz krew) w 766 genach oraz translokacje w 31 genach. Opcjonalnie możemy zamówić sekwencjowanie RNA dla dodatkowych 103 genów celem sprawdzenia znanych i nowych fuzji genowych oraz sprawdzenie eksresji PD-L1. W raporcie medycznym otrzymujemy listę mutacji somatycznych, sprawdzamy niedobór rekombinacji homologicznej (HRD), aberracji chromosomowych, sprawdzamy obciążenie mutacyjne (TMB) oraz niestabilność mikrosatelitarną (MSI) dla ponad dwóch tysięcy loci, aby rozważyć możliwość stosowania różnych terapi, w tym immunoterapii. Dzięki dużej liczbie analizowanych markerów otrzymujemy więcej informacji o dostępnych targetach dla leków. CeGaT GmbH posiada niemieckie akredytacje, np.: DAkkS ISO 15189, amerykanskie CAP/CLIA.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. +48 695 396 014

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00