CHEMO MOUTHPIECE - ustnik chłodzący

ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej jest ciężkim skutkiem ubocznym leczenia przeciwnowotworowego i może sprawiać wiele trudności. Ma ono ogromny wpływ na pacjenta w zakresie ekonomicznym, społecznym i fizjologicznym. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej może mieć poważny wpływ na jakość życia pacjenta, może wpływać na wyniki leczenia i może również stanowić poważne obciążenie ekonomiczne dla pacjenta oraz dla systemu opieki zdrowotnej.

  • JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTA

Ból wywołany przez zapalenie błony śluzowej jamy ustnej znacznie ogranicza zdolność pacjenta do jedzenia, picia, snu, przełykania, mówienia oraz utrzymania prawidłowego odżywienia.

  • WYNIKI KLINICZNE

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej powoduje często opóźnienie leczenia, redukcję dawki, a czasem również przerwanie terapii przeciwnowotworowej, co w znacznym stopniu zmniejsza wskaźniki odpowiedzi klinicznej i potencjalnie przeżycie całkowite.

  • KOSZTY EKONOMICZNE

Koszty związane z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej są bardzo duże. Hospitalizacja, wprowadzenie zgłębników żołądkowych, płyny dożylne, interwencja opioidowa, jak również antybiotyki w przypadku zakażenia związanego z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej wiążą się dla systemu i pacjenta ze znacznymi wydatkami.

 

 

DOUSTNA KRIOTERAPIA

DUŻA ILOŚĆ DANYCH KLINICZNYCH

W okresie ostatnich dwudziestu lat doustna krioterapia została zbadana, a jej skuteczność została dobrze udokumentowana.

SZEROKO ZAKROJONE BADANIA W ZAKRESIE INTERWENCJI PREWENCYJNEJ

Badania opisujące stosowanie doustnej krioterapii w niektórych terapiach przeciwnowotworowych wykazały redukcję częstości występowania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej rzędu do 50%, a także dokumentowały opóźnienie początku choroby, zmniejszenie jej ciężaru i ograniczenie stosowania opioidów.

ZATWIERDZENIE I REKOMENDACJA

Grupy ekspertów oraz organy zarządzające problemami zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, takie jak NCCN, MASCC i ONS zalecają stosowanie doustnej krioterapii jako interwencji PROFILAKTYCZNEJ w zwalczaniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

PRZYKŁAD BADANIA

Przeszczep szpiku kostnego - prospektywne, randomizowane badanie krioterapii podczas podawania dużych dawek melfalanu w celu zmniejszenia nasilenia i czasu trwania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów ze szpiczakiem mnogim poddanych autologicznej obwodowej transplantacji komórek macierzystych.

 

Rozwiązanie ? USTNIK CHŁODZĄCY

CHEMO MOUTHPIECE?

Po umieszczeniu w zamrażarce wewnętrzna komora ulegnie zamrożeniu do postaci stałej, natomiast zewnętrzna komora pozostaje w formie lodowatej cieczy! Zalecane jest mrożenie ustnika przez minimum 6 godzin przed wlewem chemioterapii. Pacjenci powinni trzymać urządzenie w ustach podczas infuzji i mogą je używać wielokrotnie w ciągu dnia w celu zmniejszenia bólu i stanu zapalnego. Utrzymuje ono zimno przez 30+ minut!

Wytyczne National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

  • Rekomendacja, aby pacjenci otrzymujący chemioterapię w postaci bolusa 5-FU byli poddani 30-minutowej doustnej krioterapii zapobiegającej zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej.
  • Sugeruje się stosowanie 20-30 minutowej doustnej krioterapii w celu zmniejszenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów leczonych bolusem edatreksatu.
  • Sugeruje się stosowanie krioterapii w celu zapobiegania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów otrzymujących duże dawki melfalanu.

Wytyczne Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)

  • Rekomendacja zaleca 30-minutową krioterapię doustną w celu zapobiegania zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów otrzymujących chemioterapią (II) w postaci bolusa 5-fluorouracylu.
  • Sugeruje się stosowanie krioterapii u pacjentów otrzymujących duże dawki melfalanu jako warunek przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych została zweryfikowana w celu wyjaśnienia, że ma ona zastosowanie niezależnie od równoczesnego stosowania napromieniowania całego ciała.

Wytyczne Oncology Nursing Society (ONS)

  • Sugeruje się 30-minutową doustną krioterapię w przypadku pacjentów otrzymujących 5-fluorouracyl w postaci bolusa. Krioterapię stosowano również u pacjentów otrzymujących duże dawki melfalanu.

 

JAK ZAMÓWIĆ

Proszę zadzwonić pod numer +48 22 7103 302

lub przesłać wiadomość e-mail na adres: info@inn4health.com,

a my skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

 

Więcej informacji: Pobierz/Drukuj

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00