Menu

РОЗШИРЕНИЙ ТЕСТ на РИЗИК РАКУ ГРУДЕЙ І РАКУ ЯЄЧНИКА

Test  poszerzony  wysokiego  ryzyka  raka  piersi  i  raka  jajnika (TWR/s)
Badane geny: BRCA1 (8 zmian),  BRCA2 (5 zmian)

Cena: 405 PLN (W naszej placówce istnieje możliwość spłaty ratalnej całej lub części kwoty potrzebnej na badania. dowiedz się więcej >)

Test dla populacji polskiej wykrywający 13 mutacji dwóch genach: BRCA1 (8 zmian) i BRCA2 (5 zmian).
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.

ЄЦЗ Інновації
Innovation for health

вул. Борова, 14/18, 05-400, Отвоцк
телефон: +48 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

ПАЦІЄНТИ/ ПОЛЬЩА
тел .: +48 22 710 33 00
ПАЦІЄНТИ - КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА РОСІЇ
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
ПАЦІЄНТИ - ЗАРУБІЖНІ КРАЇНИ
(За винятком країн Центрально-Східної Європи та Росії)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

РЕЄСТРАЦІЯ / ТЕСТИ ГЕНЕТИЧНІ ОНЛАЙН
і ще більше інформації на тему генетичних тестів.

ПУНКТ ВЗЯТТЯ АНАЛІЗІВ - ВАРШАВА / Отвоцка
+48 22 710 33 03